Przedstawiamy ważne, a nieopublikowane materiały, z powodu zawieszenia emisji czasopisma.

Przed II Wojną Światową Polska tworzyła lekką armię manewrową, aby walczyć na bagnach poleskich ze Związkiem Radzieckim, a atak