Przez całe wieki starsi ludzie, mający duże doświadczenie życiowe, utrzymywali kontakty w rodzinie i między sobą. Byli mentorami społecznymi, nośnikami tradycji, moralności i kultury zachowania. Dziś w dobie Internetu, agresywnych mediów i propagandy antyrodzinnej, ich rola została zmarginalizowana, zarówno w rodzinie, jak i w społeczeństwie. To spowodowało, że zaczęli się izolować i zamykać się w domach. Powoli i stopniowo stali się niewidzialni.

Celem naszego innowacyjnego projektu będzie integracji seniorów i przywracanie im w społeczeństwie pozycji mentora, jaką mieli kiedyś nasi dziadkowie. Chcemy to osiągnąć dzięki stworzeniu internetowej "pajęczej sieci senioralnej", która będzie kontaktować ze sobą grupy zaktywizowanych seniorów, aby wspólnie przygotowywali opinie na interesujące ich tematy.