Testowanie innowacji, która polega na integracji seniorów w ramach stworzenia internetowej "pajęczej sieci senioralnej", będzie realizowane przez Fundacja Agencja Małych Mediów, z siedzibą w Łodzi, ul. Szamotulska 19/51, 91-037 Łódź, na podstawie umowy zawartej z PCG Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi, ul. Fabryczna 17, 90-344 Łódź. Projekt „GENERATOR INNOWACJI. SIECI WSPARCIA 2" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Partnerem Projektu jest Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę", ul. Mokotowska 55 m. 50, 00-542 Warszawa.

Celem naszego projektu jest testowanie innowacji, która polega na integracji seniorów w ramach stworzenia internetowej "pajęczej sieci senioralnej". W wybranych 5 ośrodkach skupiających seniorów (Klubach Seniora, Domach Dziennego Pobytu, Domach Kultury, bibliotekach itp.) posiadających komputer, Internet i duży telewizor lub rzutnik, zainstalujemy kamerę konferencyjną. Będzie tam przesłany adres internetowy do zakupionego przez nas programu wideokonferencyjnego, dzięki któremu będzie można się połączyć z ośrodkiem moderującym wideospotkania, a przez niego z pozostałymi grupami.

5 aktywnych, pięcioosobowych grup seniorów, będzie kontaktować się ze sobą, aby wspólnie przygotowywać opinie na interesujące ich tematy (zaproponowane przez organizatora), w formie interaktywnych spotkań wideokonferencyjnych.

Po pierwszym, wideokonferencyjnym spotkaniu zapoznawczym i omówieniu działań, odbędzie się pięć comiesięcznych, półtoragodzinnych cykli spotkań, składających się z prelekcji i po 2 tygodniach warsztatów. Głównym celem prelekcji, oprócz zwiększania wiedzy, będzie ukierunkowanie grup na samodzielną pracę. Uczestnicy przed warsztatami będą musieli przygotować notatki, lub artykuł na zadany temat. Dlatego w czasie interaktywnych prelekcji, będą mogli zadawać pytania ekspertowi i uzupełniać wiedzę.

Półtoragodzinne warsztaty będą odbywały się dwa tygodnie po wykładzie. Wszystkie ośrodki po kolei będą czytały swoje materiały, a następnie będą one omawiane przez ogół.

Po każdym warsztacie materiały zostaną przesłane do centrum moderowania, gdzie redaktor czasopisma "Zielonym na prawo"-zielp.pl, patrona medialnego projektu, przygotuje na ich podstawie artykuł, który opublikuje w czasopiśmie internetowym, a wydrukowany zostanie rozniesiony po różnych ośrodkach, nie tylko biorących udział w programie.

Przyjęliśmy pisemną formę pracy, gdyż to pozwoli na najłatwiejsze utrwalenie pracy uczestników projektu, zarówno w czasie warsztatów, jak i po ich zakończeniu. Nie wyklucza się dołączenia skanów, zdjęć itp. według własnej inwencji.

Artykuły warsztatowe zostaną zebrane na końcu w broszurze warsztatowej, która zostanie wręczona uczestnikom na końcowym spotkaniu pożegnalnym, podsumowującym projekt innowacyjny - spotkanie bezpośrednie.

Zarówno prelekcje, jak i warsztaty, będą nagrywane i emitowane w czasopiśmie "Zielonym na prawo"-zielp.pl oraz na Facebooku projektu, aby wszystkie zainteresowane osoby i ośrodki, mogły w przyszłości tworzyć "pajęcze sieci senioralne" na swoim terenie.

Proponowane przez organizatorów tematy prelekcji i warsztatów, do uzgodnienia na wideospotkaniu zapoznawczym:

 1. Jak się pisze artykuły, reportaże, wspomnienia, wiersze;
  -> Jak dotrzeć do seniorów: on-line, artykuły, ulotki, foldery.
 2. Miejska Rada Seniorów i rzecznik ds. seniorów UMŁ;
  - > Mia100 ławek" - bariery architektoniczne i komunikacyjne.
 3. Bohaterowie łódzkich ulic;
  -> leksykon miejskich ulic.
 4. Orientarium i czerwona księga zwierząt, pies i kot do adopcji, ogródki i doniczki
  -> nasi pupile.
 5. Czy wiesz, na co idą Twoje pieniądze;
  -> jak szukać i czytać przepisy.

  "Pajęcza sieć senioralna"

  Testowanie innowacji, która polega na integracji seniorów w ramach stworzenia internetowej "pajęczej sieci senioralnej", będzie realizowane przez Fundacja Agencja Małych Mediów, z siedzibą w Łodzi, ul. Szamotulska 19/51, 91-037 Łódź, na podstawie umowy zawartej z PCG Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi, ul. Fabryczna 17, 90-344 Łódź. Projekt „GENERATOR INNOWACJI. SIECI WSPARCIA 2" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Partnerem Projektu jest Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę", ul. Mokotowska 55 m. 50, 00-542 Warszawa.

  Celem naszego projektu jest testowanie innowacji, która polega na integracji seniorów w ramach stworzenia internetowej "pajęczej sieci senioralnej". W wybranych 5 ośrodkach skupiających seniorów (Klubach Seniora, Domach Dziennego Pobytu, Domach Kultury, bibliotekach itp.) posiadających komputer, Internet i duży telewizor lub rzutnik, zainstalujemy kamerę konferencyjną. Będzie tam przesłany adres internetowy do zakupionego przez nas programu wideokonferencyjnego, dzięki któremu będzie można się połączyć z ośrodkiem moderującym wideospotkania, a przez niego z pozostałymi grupami.

  5 aktywnych, pięcioosobowych grup seniorów, będzie kontaktować się ze sobą, aby wspólnie przygotowywać opinie na interesujące ich tematy (zaproponowane przez organizatora), w formie interaktywnych spotkań wideokonferencyjnych.

  Po pierwszym, wideokonferencyjnym spotkaniu zapoznawczym i omówieniu działań, odbędzie się pięć comiesięcznych, półtoragodzinnych cykli spotkań, składających się z prelekcji i po 2 tygodniach warsztatów. Głównym celem prelekcji, oprócz zwiększania wiedzy, będzie ukierunkowanie grup na samodzielną pracę. Uczestnicy przed warsztatami będą musieli przygotować notatki, lub artykuł na zadany temat. Dlatego w czasie interaktywnych prelekcji, będą mogli zadawać pytania ekspertowi i uzupełniać wiedzę.

  Półtoragodzinne warsztaty będą odbywały się dwa tygodnie po wykładzie. Wszystkie ośrodki po kolei będą czytały swoje materiały, a następnie będą one omawiane przez ogół.

  Po każdym warsztacie materiały zostaną przesłane do centrum moderowania, gdzie redaktor czasopisma "Zielonym na prawo"-zielp.pl, patrona medialnego projektu, przygotuje na ich podstawie artykuł, który opublikuje w czasopiśmie internetowym, a wydrukowany zostanie rozniesiony po różnych ośrodkach, nie tylko biorących udział w programie.

  Przyjęliśmy pisemną formę pracy, gdyż to pozwoli na najłatwiejsze utrwalenie pracy uczestników projektu, zarówno w czasie warsztatów, jak i po ich zakończeniu. Nie wyklucza się dołączenia skanów, zdjęć itp. według własnej inwencji.

  Artykuły warsztatowe zostaną zebrane na końcu w broszurze warsztatowej, która zostanie wręczona uczestnikom na końcowym spotkaniu pożegnalnym, podsumowującym projekt innowacyjny - spotkanie bezpośrednie.

  Zarówno prelekcje, jak i warsztaty, będą nagrywane i emitowane w czasopiśmie "Zielonym na prawo"-zielp.pl oraz na Facebooku projektu, aby wszystkie zainteresowane osoby i ośrodki, mogły w przyszłości tworzyć "pajęcze sieci senioralne" na swoim terenie.

  Proponowane przez organizatorów tematy prelekcji i warsztatów, do uzgodnienia na wideospotkaniu zapoznawczym:

  1. Jak się pisze artykuły, reportaże, wspomnienia, wiersze;
   -> Jak dotrzeć do seniorów: on-line, artykuły, ulotki, foldery.
  2. Miejska Rada Seniorów i rzecznik ds. seniorów UMŁ;
   - > Mia100 ławek" - bariery architektoniczne i komunikacyjne.
  3. Bohaterowie łódzkich ulic;
   -> leksykon miejskich ulic.
  4. Orientarium i czerwona księga zwierząt, pies i kot do adopcji, ogródki i doniczki
   -> nasi pupile.
  5. Czy wiesz, na co idą Twoje pieniądze;
   -> jak szukać i czytać przepisy.

Projekt „GENERATOR INNOWACJI. SIECI WSPARCIA 2”  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

Lider Projektu: PCG Polska Sp. z o. o., ul. Fabryczna 17, 90-344 Łódź, www.pcgpolska.pl/

Partner Projektu: Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę", ul. Mokotowska 55 m. 50,

00-542 Warszawa www.e.org.pl/